Ако използвате браузър Google Chrome, за да промените настройките на Flash Player, използвайте следните инструкции:

  1. Отворете курса "Румънски език за българи А1" в Google Chrome;
  2. Вляво от уеб адреса кликнете върху иконата, която виждате - на катинар Заключване, от меню Флаш изберете Allow;
  3. Презаредете екрана с обучението, за да потвърдите промените.

Ако използвате браузър Google Chrome, за да промените настройките на Flash Player, използвайте следните инструкции:

  1. Отворете курса "Румънски език за българи А1" в Google Chrome;
  2. Вляво от уеб адреса кликнете върху иконата, която виждате - на катинар Заключване, от меню Флаш изберете Allow;
  3. Презаредете екрана с обучението, за да потвърдите промените.

Dacă utilizați un browser Google Chrome pentru a modifica setările Flash Player, utilizați următoarele instrucțiuni:


1. Deschideți cursul "limba română pentru bulgară A1" în Google Chrome;
2. În stânga adresei web, faceți clic pe pictograma pe care o vedeți - Blocare blocare, din meniul Flash, selectați Permite;
3. Reîncărcați ecranul de antrenament pentru a confirma modificările.

Dacă utilizați un browser Google Chrome pentru a modifica setările Flash Player, utilizați următoarele instrucțiuni:


1. Deschideți cursul "limba română pentru bulgară A1" în Google Chrome;
2. În stânga adresei web, faceți clic pe pictograma pe care o vedeți - Blocare blocare, din meniul Flash, selectați Permite;
3. Reîncărcați ecranul de antrenament pentru a confirma modificările.